Facebook Pixel

Pirkimo - pardavimo taisyklės

 1. I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 2. 1.1. Parduotuvė - elektroninė parduotuvė veikianti internetiniu adresu APOTEKO.LT.

  1.2. Pardavėjas - Parduotuvės savininkas UAB OGRAMO, įmonės kodas 305527187, buveinės adresas Raudondvario pl. 101A-1, 47184 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100013091018.

  1.3. Pirkėjas - asmuo, kuris užsisako ir įsigiję prekių Parduotuvėje, taip pat asmuo, kuris naudojasi kitomis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  1.4. Taisyklės - ši Parduotuvės apoteko.lt naudojimosi tvarka, taikoma Pirkėjui teikiant užsakymą APOTEKO.LT Parduotuvėje.

   

  1. II. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Informacijos teikimo vartotojams gaires ūkio subjektams, prekiaujantiems internete“, taisyklėmis.

  2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

  2.3. Pirkėjas neturi naudotis Parduotuvėje pateikta informacija diagnozuodamas ar gydydamas bet kokią sveikatos problemą, taip pat turi būti atidus ir pasitarti su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu, prieš pradedant bet kokią dietą, mankštą ar papildomą sporto programą, taip pat prieš vartojant bet kokius vaistus ar maisto papildus, jeigu turi ar įtaria, kad gali turėti sveikatos problemų.

  2.4. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo APOTEKO.LT Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms besąlygiškai pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu APOTEKO.LT, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

  2.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, jei jam tokia galimybė buvo suteikta.

  2.6. APOTEKO.LT yra mažmeninės prekybos Parduotuvė, orientuota į Pirkėjus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesine veikla, tenkinti.

  2.7. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžias šias Taisykles, ar kitus galiojančius teisės aktus.

  2.8. Pirkti Parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniais asmenys nuo 16 (šešiolikos) metų amžiaus, taip pat šių asmenų įgaliotieji atstovai.Užsiregistruodamas ir/ar pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje.

  2.9. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, t.y. kuomet Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politiką, patvirtina užsakymą bei gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. Kiekviena sudaryta sutartis yra saugoma Pardavėjo.

  2.10. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ar laikinai sustabdyti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, tokiu atveju visi iki to momento sudaryti užsakymai lieka galioti.

   

  1. III. Asmens duomenų apsauga

  3.1. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali:

  Užsiregistruodamas – įvesdamas prašomus duomenis;

  Nesiregistruodamas.

  3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes aukščiau nurodytais būdais, atitinkamuose vietose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo būdą bei adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už šių duomenų tikslumą.

  3.3. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka su Pardavėjo Privatumo politika, taip pat sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal Pardavėjo patvirtintas Privatumo politikos nuostatas. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais kontaktais (telefonu ir elektroniniu paštu), būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymo įvykdymui.

  3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų ir yra už juos atsakingas.

  3.5. Pirkėjas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų, dėl to, jog Pirkėjas nurodė netikslius, neteisingus ir/ar neišsamius duomenis, arba nepakeitė jų jiems pasikeitus. Pirkėjui pateikus trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas prisima visą atsakomybę už šių duomenų atskleidimo ir naudojimo teisėtumą ir teisingumą.

  3.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai keisti duomenis, juos papildyti, taip pat pateikti prašymą panaikinti paskyrą.

   

  1. IV. Pirkėjo teisės ir pareigos

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  4.2. Pirkėjas turintis nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų ir/ar produktų, turi teisę kreiptis į Pardavėją el.paštu: info@apoteko.lt arba telefonu 861115155, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Nepavykus išspręsti ginčo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (dėl klausimų susijusių su prekių kokybe), raštu adresu Siesikų g. 15D, 07170 Vilnius, el.paštu skundai@vmvt.lt, interneru užpildžius anketą internetinėje svetainėje www.vmvt.lt, nemokamu telefonu Nr. 8 800 40403 (visą parą), taip pat į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (dėl kitų klausimų), adresu Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefono Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt. nurodytais būdais.

  4.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 str. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, apie tai raštu informavęs Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų privalo išsiųsti ar kitaip pristatyti Pardavėjui užsakytas prekes. Prekės turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje, kartu pateikiama originali sąskaita faktūra. Pavyzdinę patvirtintą sutarties atsisakymo formą, galima rasti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9

  4.4. Pirkėjui nesuteikiama teisė grąžinti prekių, jei jos buvo naudojamos ir/arba sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą.

  4.5. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes bei už jas atsiskaityti šioje Tvarkoje nustatyta tvarka.

  4.6. Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes pats. Tais atvejais, kuomet prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau pats Pirkėjas jų atsiimti negali ir jas priima trečiasis asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui.

  4.7.Pirkėjas privalo laikytis šioje Tvarkoje nustatytų taisyklių.

   

  1. V. Pardavėjo teisės ir pareigos

  5.1. Pardavėjas turi visas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teises;

  5.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme

  5.3. Prieš sudarant sutartį Padavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją pagal galiojančius įstatymų reikalavimus.

  5.4. Visais atvejais pateikti Pirkėjui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus

  5.5. Pardavėjas privalo organizuoti užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo pasirinktu būdu.

  5.6. Negalint įvykdyti užsakymo, apie tai informuoti Pirkėją, o Pirkėjui paprašius per 14 dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

  5.7. Pirkėjui atsisakius sutarties ir grąžinus užsakytas prekes pagal šiose Taisyklėse taikomas sąlygas, per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

  5.8. Nurodyti tikslias prekių kainas. Kainos nurodomos eurais su visais mokesčiais, įskaitant tuo metu taikomą PVM mokestį.

   

  1. V.I. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  6.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos atskirai prie kiekvienos prekės.

  6.2. Parduodamos prekės neturi būti vartojamos kartu su kitais papildais ar vaistais. Prieš vartojant bet kokį maisto papildą, jeigu esate, ar įtariate, kad esate nėščia, taip pat, jei žindote vaiką, turite kreiptis į gydytoją.

  6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizdo perdavimo priemonių ypatybių.

  6.4. Parduodamos prekės turi galiojimo laiką, konkretus terminas nurodomos prekės aprašyme.

  6.5. Prekės turi būti laikomos vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje, tamsioje vietoje.

  6.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  6.7. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  6.8. Jeigu jaučiate bet kokį šalutinį poveikį (pavyzdžiui: pykinimą, galvos skausmą, viduriavimą ar kita), nutraukite prekių vartojimą ir kreipkitės pas gydytoją. Atnaujinti papildų vartojimą galima tik su gydytojo leidimu.

   

  1. VII. Prekės ir jų kaina

  7.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

  7.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

  7.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. 

  7.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

   

  1. VIII. Apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, banko kortele. Atsiskaityti grynaisiais pinigais negalima.

  8.2. Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes. Kitais atvejais, Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

  8.3. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą (ruošti siuntinį) tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei 5 (penkias) dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui. 

  8.4. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius.

   

  1. IX. Prekių pristatymas

  9.1. Pardavėjas prekes į užsienį pristato naudodamasis AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis pagal galiojančius įkainius.

  9.2. Lietuvoje prekės pristatomos šiais būdais:

  Prekės gali būti pristatomos siunčiant jas tiesiai į namus ar darbovietę naudojantis AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis. AB „Lietuvos paštas“ siuntas paprastai pristato per 3 darbo dienas nuo siuntos pateikimo siųsti dienos;

  Prekės gali būti pristatomos į pasirinktą LP EXPRESS siuntų terminalą. Siunta į terminalą pristatoma per 1-3 darbo dienas, nuo siuntos pateikimo siųsti dienos. Informaciją, kaip naudotis LP EXPRESS paslaugomis galima rasti šioje nuorodoje: https://www.youtube.com/watch?v=BTxMlhaPILc

  Prekės gali būti pristatomas siunčiant jas į artimiausią AB „Lietuvos pastas” skyrių. Siuntos į AB „Lietuvos paštas“ skyrių pristatomos per 7 darbo dienas, nuo siuntos pateikimo siųsti dienos.

  Pirkėjas sutinka, jog esant nenumatytoms, nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, siuntų pristatymas gali vėluoti.

  9.3. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.

  9.4. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 

   

  1. Kitos nuostatos

  10.1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

  10.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

  10.3. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir/ar kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

   

  1. Ginčų sprendimas ir EGS platforma

  11.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte nurodyta tvarka.

  11.2. Pirkėjas be Taisyklių 4.2. p. nurodytų institucijų, t.y. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, turi teisę užpildyti prašymo formą EGS ginčų sprendimo platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ . 

  11.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą:  http://ec.europa.eu/odr/. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

Svetainėje naudojame slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia. Paspaudę SUTINKU, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Sutinku